A

Kryteria wyboru operacji


W załączeniu poniżej przedstawiamy nowe kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Krajna nad Notecią na lata 2016-2023.

Kryteria wyboru operacji są bezpośrednio związane z procedurą wyboru. Na ich podstawie członkowie Rady ds. Wyboru Projektów będą oceniać wnioski pod kątem zgodności z LSR oraz stopnia w jakim planowane operacje przyczyniają sie do osiągnięcia celów Strategii.
Dofinansowanie otrzymają projekty o najwyższej liczbie punktów.  
Kryteria powstawały w porozumieniu z lokalną społecznością.

Poniżej umieszczamy obowiązujące kryteria wyboru operacji przyjęte jako załączniki do Regulaminu pracy Rady ds. Wyboru Projektów Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią uchwalone przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Krajna nad Notecią w dniu 18 kwietnia 2018 r. i zatwierdzone przez Zarząd Województwa w dniu 09.05.2018 r.

 


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny