A

Harmonogram posiedzeń Rady ds. Wyboru Projektów


Nr posie-dzenia

Termin

 

Godzina

 

Miejsce

Porządek

Data publikacji informacji

I

29.11.2016

03.12.2016

9.00

Biuro LGD

Szkolenie z oceny wniosków o przyznanie pomocy

 22.11.2016 r.

II

04.01.2017

14.01.2017

16.00

09.00

Biuro LGD

Ocena wniosków w ramach naboru 1/2016

 28.12.2016 r.

III

10.01.2017

14.01.2017

16.00

13.00

Biuro LGD

Ocena wniosków w ramach naboru 1/2016

 28.12.2016 r.

IV

13.02.2017

16.00

Biuro LGD

Rozpatrzenie protestów, szkolenie

06.02.2017 r.

V

15.03.2017

16.00

Biuro LGD

Ocena wniosków w ramach naboru 3/2017, 4/2017, konsultacje lokalnych kryteriów

08.03.2017 r.

VI

31.03.2017

12.45

Centrum Sadownictwa w Pobórce Wielkiej

Konsultacje lokalnych kryteriów

24.03.2017 r.

VII

22.06.2017

16.00

Biuro LGD

Ocena wniosków w ramach naboru 5/2017, 6/2017. Omówienie zmian w Regulaminie pracy Rady ds. Wyboru Projektów.

14.06.2017 r.

VIII

14.12.2017

18.12.2017

16.00

17.00

Biuro LGD

Ocena wniosków w ramach naboru 7/2017

07.12.2017 r.

IX

14.12.2017

18.12.2017

18.00

16.30

Biuro LGD

Ocena wniosków w ramach naboru 8/2017

07.12.2017 r.

X

05.02.2018

07.02.2018

16.00

16.00

Biuro LGD

Ocena wniosków w ramach naboru 1/2017/G

29.01.2018 

XI

05.02.2018

07.02.2018

ok.17.00

ok.16.30

Biuro LGD

Ocena wniosków w ramach naboru 2/2017/G

29.01.2018  
XII

05.02.2018

07.02.2018

ok.18.00

ok.17.00

Biuro LGD Ocena wniosków w ramach naboru 3/2017/G  29.01.2018  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny