A


Wyniki naboru 11/2018 - Drogi lokalne


W dniu 28 sierpnia 2018 r. Rada ds. Wyboru Projektów Stowarzyszenia LGD "Krajna nad Notecią" dokonała oceny i podjęła decyzję o wybraniu operacji do dofinansowania w ramach naboru 11/2018 dotyczącego przedsięwzięcia 3.1.1 Drogi lokalne w zakresie włączenia społecznego.

Zgodnie z wymogami wynikającymi z Wytycznych nr 6/4/2017 z dnia 2 października 2017 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na stronie internetowej publikujemy listę operacji zgodnych z LSR, listę operacji wybranych, a także protokół z posiedzenia Rady.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny