A

Formularze de minimis


Informujemy, że na stronie UOKiK są zamieszczone formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Przedsiębiorcy i osoby planujące złożyć wnioski na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach naboru 1/2016 zobowiązani są do wypełnienia tych formularzy.
Szczegóły zawarte są na stronie: https://uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php
Wnioskodawców LGD co do zasady obowiązuje załącznik o nazwie "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407 2013 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)"

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny