A


Nabór 10/2018


10.04.2018 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią

ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

 

Numer naboru: 10/2018

Numer i nazwa przedsięwzięcia

2.2.1 Odnowa zabytków

I.          Termin składania wniosków: od 9 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r.

II.        Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią
Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie
 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

III.      Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych, do 150 tys. zł dofinansowania na pojedynczą operację. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 95% kosztów kwalifikowalnych.

IV.     Zakres tematyczny operacji: Pomoc jest przyznawana w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią przez operacje w zakresie odnawiania lub poprawie stanu zabytkowych obiektów budowlanych, obiektów, eksponatów i pozostałych zabytków kultury materialnej służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków(§ 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

V.       Warunki udzielenia wsparcia: zgodnie z opisem w załączniku nr 2.

VI.     Wysokość limitu środków w ramach naboru: 590 000 zł.

* * *

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 -2023 LGD Krajna nad Notecią, procedury naboru, oceny oraz wyboru operacji, a także załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej: www.lgdkrajna.pl

Link do formularzy wniosków o udzielenie wsparcia: 
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

(po kliknięciu linka - prosimy o pobranie formularzy z cześci  I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura LGD Krajna nad Notecią pod numerem telefonu 666 957 513 lub w biurze w Pobórce Wielkiej 25, 89-340 Białośliwie. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny