A


Wyniki naboru 3/2017


Przedstawiamy listę rankingową wniosków złożonych do naboru 3/2017 w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Inwestycje w turystykę i rekreację. Lista obejmuje wnioski spełniające wstępne warunki i zgodnych z LSR, które zostały ocenione pod kątem lokalnych kryteriów wyboru.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny