A

Składki członkowskie


Poniżej załączona została Uchwała nr 22/2019, Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wysokości składek członkowskich na 2020 rok.

Składkę członkowską należy wpłacać na konto bankowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią.

Dane do przelewu umieszczone zostały w zakładce Kontakt. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny