A


Wyniki naboru 8/2017 - Wspieranie tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych


Przedstawiamy listę rankingową wniosków złożonych do naboru 8/2017 w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Wspieranie tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych. Lista obejmuje wnioski spełniające wstępne warunki i zgodnych z LSR, które zostały ocenione pod kątem lokalnych kryteriów wyboru.

Zgodnie z wymogami wynikającymi z Wytycznych nr 2/1/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na stronie internetowej publikujemy listę operacji zgodnych z LSR, listę operacji wybranych, a także protokół z posiedzenia Rady.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny