A

Rada ds. Wyboru Projektów


Rada ds. Wyboru Projektów zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności zajmuje się wyborem operacji, które mają być realizowane w ramach LSR.

 

Wyboru wniosków dokonuje Rada ds. Wyboru Projektów w składzie:

Izabela Saturska - Przewodnicząca Rady
Anna Pyda - Wiceprzewodnicząca Rady 
Tomasz Łykowski - Sekretarz Rady 
Marcin Stańczyk - Członek Rady
Joanna Jarmołowicz - Członek Rady
Tadeusz Obrocki - Członek Rady
Mariola Zielińska - Członek Rady
Henryk Stańczyk - Członek Rady
Julian Graś - Członek Rady

Powyższy skład Rady ds. Wyboru Projektów został wybrany na Walnym Zebraniu Członków uchwałą nr  8/2019 z dnia 02.04.2019 r. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny