A


Nabór 1/2016


28.10.2016r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią

ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

Numer naboru: 1/2016

Numer i nazwa przedsięwzięcia

1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków: od 21 listopada 2016 r. do 12 grudnia 2016 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

Formy wsparcia

1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Dofinansowanie operacji polegających na podejmowaniu działalności gospodarczej
(50 tys. zł na pojedynczą operację)

1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

Dofinansowanie operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
(do 300 tys. zł na pojedynczą operację)

Zakres tematyczny operacji: Pomoc jest przyznawana w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią przez operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej / rozwijania działalności gospodarczej oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących te operacje.

Wysokość limitu środków w ramach naboru:

1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej 700 000 zł

1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej 800 000 zł

Formularze wniosków o udzielenie wsparcia, formularze wniosków o płatność, formularze umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 -2023 LGD Krajna nad Notecią, procedury naboru, oceny oraz wyboru operacji, a także załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej: www.lgdkrajna.pl

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura LGD Krajna nad Notecią pod numerem telefonu 666 957 513 lub w biurze w Pobórce Wielkiej 25, 89-340 Białośliwie.

Link do formularzy wniosków o udzielenie wsparcia:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

(po kliknięciu linka - prosimy o pobranie formularzy z cześci  I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny