A

Odpowiedzi dla Wnioskodawców


Informujemy, że na stronie Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego umieszczone są odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania wnioskodawców programów PROW. Zachęcamy osoby zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią do zapoznania się z materiałami.
Wnioskodawców LGD dotyczy blok związany z poddziałaniem 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Link do strony www.prow.umww.pl

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny