Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie  LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Strona internetowa opracowana przez LGD Krajna nad Notecią. Instytucja Zarządzająca  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Przewidywane wyniki operacji: osiągnięcie wskaźników założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Krajna nad Notecią.

...

A

Aktualności 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny
 • Gminy w obszarze LGD

  . . . . . .  . . 
  Gmina Białosliwie Miasto i Gmina Łobżenica Gmina Miasteczko Krajeńskie Gmina Szydłowo Miasto i Gmina Wyrzysk Miasto i Gmina Wysoka Gmina Kaczory  Miasto i Gmina Ujście 
 • Gmina Białośliwie

  Gmina Białośliwie położona jest na styku Wysoczyzny Krajeńskiej Doliny Środkowej Noteci. Obszar gminy porastają lasy liściaste i mieszane z licznymi pomnikami przyrody takimi jak grupa cisów w Białośliwskim parku oraz aleja dębowa w Nieżychowie. Teren ten nadaje się do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Przez gminę przebiegają liczne szlaki rowerowe w tym Międzynarodowa Trasa Turystyczna EURO ROUTE  R1, prowadząca przez Holandię, Niemcy oraz Polskę do Kaliningradu. Atrakcją Białośliwia jest ponad to 100 letnia kolejka wąskotorowa. Cechą charakterystyczną gminy są liczne sady owocowe. Miejsca warte odwiedzenia to również Spichlerz „Wacek” o konstrukcji szachulcowej, pomnik przyrody głaz narzutowy o obwodzie 750 cm w parku białośliwskim. Warto też zobaczyć piętrzący stopień wodny „Krostkowo” unikat w skali europejskiej i jedynym tego typu na rzece.

  http://bialosliwie.net/

   

 • Miasto i Gmina Łobżenica

  Gmina Łobżenica jest jednym z nielicznych tak różnorodnych  pod względem turystycznym  obszarów na Krajnie.  W Samym  miasteczku Łobżenica ochroną konserwatorską objętych zostało 85 zabytkowych obiektów architektonicznych. W przeważającej większości pochodzą one z XVII i XIX wieku. Łobżenica jest miastem, w którym chroniony i ceniony powinien być przede wszystkim układ przestrzenny. Największą i najczęściej odwiedzaną atrakcją gminy jest Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej, które przyciąga nie tylko zabytkami i bogatą historią ale również ciekawymi wydarzeniami organizowanymi w murach klasztornych. Przykładem nowych atrakcji turystycznych jest wieża widokowa przerobiona z zabytkowej wieży ciśnień w Łobżenicy oraz miejsce pamięci w Chlebnie połączone ze ścieżką edukacyjną. Miłośników wypoczynku nad wodą warto zaprosić nad jezioro do Trzebonia gdzie czysta woda ale też dobra infrastruktura do aktywnego wypoczynku.

  http://www.lobzenica.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=137&strona=1&schemat=

 • Gmina Miasteczko Krajeńskie

  Gmina Miasteczko Krajeńskie położona jest na północnym skraju Doliny Noteci. Z racji ukształtowania terenu: rozległe łąki, spore wzniesienia oraz liczne źródełka nazywana jest często Kazimierzem Dolnym Północy. Gmina posiada liczne walory turystyczne: Krajobraz polodowcowy szeroki pas łąk i pas wzniesień. Centrum Gminy jest Miasteczko Krajeńskie miejscowość położona w malowniczym wąwozie, otoczona pasem wzgórz i rozległymi łąkami w pradolinie Noteci. Warto wspomnieć, że  w samym Miasteczku Krajeńskim jak i w miejscowości Wolsko można zobaczyć pozostałości po wczesnośredniowiecznych grodziskach. Ciekawymi zabytkami są również kościół p.w. Podwyższenia Krzyża  oraz pałac w Brzostowie. Warto wybrać się na spacer skrajem Doliny Noteci.

  http://www.miasteczkokrajenskie.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=29&strona=1

 • Gmina Szydłowo

  Gmina Szydłowo położona jest w zachodniej części Powiatu Pilskiego. Geograficznie południowo – zachodnia jej część wchodzi w skład Pojezierza Wałeckiego, natomiast północno-zachodnia znajduje się w obrębie Doliny Gwdy. Powierzchnia gminy wynosi 267 km, którą zamieszkuje ponad 8 600 mieszkańców. Głównym atutem turystycznym gminy są szczególne walory przyrodnicze. Przez teren gminy przebiegają liczne szlaki  piesze, rowerowe oraz kajakowe. Na uwagę zasługują szlaki wodne których jest tu całkiem sporo. Przez teren gminy przebiegają szlaki wodne Piławy, Dobrzycy, Gwdy i Szlak kajakowy im. Jana Pawła II na Rurzycy.
  Sanktuarium Maryjne w Skrzatuszu to jedna z większych atrakcji turystycznych Gminy Szydłowo. Miejsce kultu religijnego i licznych pielgrzymek. Barokowy kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z II poł. XVII w.  powstał jako wotum  za zwycięstwo wiedeńskie.Pomiędzy Piłą a Dobrzycą schowany w leśnej głuszy znajduje się Cmentarz leśników „Pamięć jest niezbędnym dobrem życia” głosi napis na tablicy cmentarnej. Miejsce to  pełne zadumy i nostalgii powstało w XIX wieku a najstarsza nagrobkowa tablica ma datę 1868 rok. Ciekawym miejscem są również hodowle pstrągów w Tarnowie. Można tam zobaczyć i  kupić smaczną rybkę.Jednym z najstarszych obiektów sakralnych na Krajnie jest drewniany kościółek w Zawdzie wybudowany w XVII wieku. Ponadto w Gminie warto zobaczyć zabytkowe kościoły w Szydłowie, Starej Łubiance, Pokrzywnicy i Róży Wielkiej. Ciekawostką jest skansen wodny w Krępsku oraz pałace w Kotuniu, Jaraczewie i Nowym Dworze.

  http://www.szydlowo.pl/

 • Miasto i Gmina Wyrzysk

  Gmina Wyrzysk leży na Wysoczyźnie Krajeńskiej. Południową granicę gminy wytycza rzeka Noteć, do której wpada Łobżonka przebijająca się przez górujące nad rozległą doliną Noteci malownicze wzgórza morenowe. Jedno z nich Dębowa Góra sięga 192 metrów nad poziomem morza i jest najwyższym wzniesieniem w gminie. Ponad 50% powierzchni gminy to obszary chronionego krajobrazu. Jednym z większych atrakcji turystycznych jest  Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, drugi pod względem wielkości skansenie etnograficznym w Polsce tam  przeniesiemy się w przeszłość, obcując z licznymi zabytkami architektury wiejskiej z obszaru środkowego dorzecza Noteci. W okolicznych miejscowościach zobaczymy liczne dworki i pałace np. w Dąbkach, Rzęszkowie, Gleśnie czy Bagdadzie. Na terenie gminy znajdują się również stadniny koni w Dobrzyniewie i Gleśnie 

  http://www.wyrzysk.pl/

 • Miasto i Gmina Wysoka

  Gmina Wysoka położona jest w obszarze Wysoczyzny Krajeńskiej, teren gminy jest lekko pagórkowaty. Najwyższe wzniesienia na terenie gminy tworzą tzw. Góry Wysockie (156,8 m n.p.m.), położone w odległości około 1,5 km na zachód od Wysokiej. Piękno gminy wzbogacają również parki dworskie, które można spotkać w Młotkowie, Starem, Bądeczu, Tłukomach i Czajczu. Podziwiać można w nich stare dęby, lipy, kasztanowce wiele innych gatunków. Miejscowości gminy Wysoka mają długą i ciekawą historię. Wędrując po Ziemi Wysockiej w wielu miejscach można odkryć wielkopolską rzeczywistość XIX początku XX wieku - świat majątków ziemskich i wsi chłopskich. Miejsca które warto zobaczyć to Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Wysokiej, Pałace w Gmurowie, Mościskach, Grobowiec sułtański hrabiego H.von Glotz w Czajczu, oraz urokliwy cmentarzyk rodu Orlandów w Starem.

  http://www.gminawysoka.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&sub=1&menu=12&dzialy=12&akcja=artykul&artykul=523

 • Gmina Kaczory

  Gmina Kaczory jest gminą wiejską, malowniczo położoną w pasie ziem nadnoteckich, w północno-zachodniej Wielkopolsce. Malowniczy krajobraz to atut gminy. O jego specyfice i niepowtarzalności zadecydowała działalność lodowca w minionym okresie. Najbardziej urozmaicone formy występują w obrębie Doliny Środkowej Noteci na południu gminy. Koryto rzeki Noteć okalają rozległe łąki i pastwiska z nielicznymi enklawami zarośli i krzewów. Znakomitym terenem do pieszych i rowerowych wędrówek są Wzgórza Morzewskie (najwyższe wzniesienie – Czubatka 160 m n.p.m.), z których roztaczają się piękne widoki na dolinę Noteci. Mieszane lasy, które porastają morenę poprzecinane są wąwozami i jarami, przypominającymi krajobrazy bieszczadzkie. Tereny gminy Kaczory są dobrym miejscem do wypoczynku, a szczególnie turystyki aktywnej. Przez teren gminy przebiega kilka szlaków turystycznych.

  http://www.kaczory.com.pl/

 • Miasto i Gmina Ujście

  Gmina Ujście leży na skraju Doliny Noteci. Sąsiaduje z miastem Piła. Zróżnicowanie rzeźby terenu ma wpływ na jej walory turystyczne. Pradolina Noteci w okolicach Ujścia cechuje się wysokiej jakości walorami środowiska związanych z obecnością rozległych i malowniczych łąk, pastwisk i zarośli, jednocześnie ciekawa, dobrze widoczna strefa graniczna między lasami, polami uprawnymi, łąkami i obszarami zabudowanymi.
  Właśnie przez Ujście przebiega w skali makro granica między Wielkopolską a Pomorzem, która tworzy w tym miejscu wysoką skarpę poprzerywana długimi wąwozami. Takie ukształtowanie terenu zawdzięczamy "pracy" nasuwających się od północy lodowców w odległych dziejach Ziemi.
  W rzeźbie całej gminy zaznacza się spadek obniżenia terenu w kierunku północnym. Wzniesienia wynoszą od 46,5 do 115 m n.p.m. Miasto Ujście leży nad dwiema rzekami Gwdą i Notecią, które tu właśnie się łączą. Tutaj kończy się wiodący z miejscowości Drężno przez Piłę malownicza trasa spływu kajakowego. Gmina Ujście jest bardzo atrakcyjna dla wielu form rekreacji przede wszystkim dla krajoznawstwa i turystyki przyrodniczej. W Ujściu, nad brzegiem Noteci działa przystań wodna Marina.

  http://www.ujscie.pl/