close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies

Lokalna Strategia Rozwoju


Lokalna Strategia Rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 została opracowana przez LGD Krajna nad Notecią w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Prezentujemy dokument, który 16 grudnia 2015 roku został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków LGD i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego.

Prace nad założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 rozpoczęto już pod koniec 2014 roku, kiedy w trakcie ewaluacji podejścia LEADER na lata 2009-2015 prowadzono konsultacje z mieszkańcami i przedstawicieli wszystkich sektorów. Przygotowania LSR nabrały rozpędu po zawarciu we wrześniu 2015 roku umowy z Samorządem Województwa w ramach wsparcia przygotowawczego. Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana przez powołany wówczas przez Zarząd LGD Zespół Roboczy i nie została przygotowana przez podmiot zewnętrzny. W skład Zespołu Roboczego weszli członkowie LGD, pracownicy Biura, mieszkańcy obszaru LGD oraz przedstawiciele sektorów wchodzących w skład LGD. Podczas opracowania kluczowych elementów Strategii wykorzystano wnioski, uwagi i opinie z wszechstronnych konsultacji społecznych.

Opracowany dokument składa się z 12 rozdziałów oraz 5 załączników, jego łączna objętość wynosi 78 stron.

LSR na lata 2016-2023 została w dniu 16 grudnia 2015 roku zatwierdzona przez Walne Zebranie Członków LGD Krajna nad Notecią. W dniu 29 grudnia 2015 roku została złożona do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jako załącznik do wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Dnia 17 maja 2016 roku podpisaliśmy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę ramową o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023.

Dnia 18 kwietnia 2018 roku na Walnym Zebraniu Członków LGD przyjęto zaktualizowaną wersję Strategii, która została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Aneks do umowy ramowej z aktualną LSR został zawarty 5 lipca 2018 roku.

Dnia 27 listopada 2018 roku na Walnym Zebraniu Członków LGD przyjęto zaktualizowaną wersję Strategii, która została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Aneks do umowy ramowej z aktualną LSR został zawarty 21 grudnia 2018 roku.

Dnia 05 września 2019 roku na Walnym Zebraniu Członków LGD przyjęto zaktualizowaną wersję Strategii, która została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Aneks do umowy ramowej z aktualną LSR został zawarty 24 października 2019 roku.

Dnia 11 grudnia 2019 roku na Walnym Zebraniu Członków LGD przyjęto zaktualizowaną wersję Strategii, która została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Aneks do umowy ramowej z aktualną LSR został zawarty 24 stycznia 2020 roku.

Dnia 8 września 2020 roku na Walnym Zebraniu Członków LGD przyjęto zaktualizowaną wersję Strategii, która została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Aneks do umowy ramowej z aktualną LSR został zawarty 5 maja 2021 roku.

Dnia 17 czerwca 2021 roku na Walnym Zebraniu Członków LGD przyjęto zaktualizowaną wersję Strategii, która została zatwierdzona przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Aneks do umowy ramowej z aktualną LSR został zawarty 9 listopada 2021 roku.


Przebieg prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023

 


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny