close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies


Nabór 21/2022


    25.01.2022 r.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią

ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD


Numer naboru: 21/2022
Numer i nazwa przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej


I. Termin składania wniosków: od 16.02.2022 r. do 02.03.2022 r.
II. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.
III. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych, do 200 tys. zł dofinansowania na pojedynczą operację. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych.
IV. Zakres tematyczny operacji: Pomoc jest przyznawana w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią przez operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących te operacje (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).
V. Warunki udzielenia wsparcia: zgodnie z opisem w załączniku nr 2.
VI. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 180 453,42 EUR (tj. 721 813,68 zł - kwota została przeliczona po kursie 4,00 zł/1,00 euro. Na etapie weryfikacji/akceptacji przez UMWW kwota zostanie przeliczona po kursie bieżącym).
* * *
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 -2023 LGD Krajna nad Notecią, procedury naboru, oceny oraz wyboru operacji, a także załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej: www.lgdkrajna.pl
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura LGD Krajna nad Notecią pod numerem telefonu 666 957 513 lub w biurze w Pobórce Wielkiej 25, 89-340 Białośliwie.

Link do formularzy wniosków o udzielenie wsparcia:
Poddziałanie 19.2: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3Załączniki:
1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.
2. Warunki udzielenia wsparcia oraz informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru.
4. Karty oceny:
4a. Karta wstępnej oceny wniosku o dofinansowanie.
4b. Karta oceny wniosku o dofinansowanie pod kątem zgodności z LSR - zgodność z programem PROW 2014-2020.
4c. Karta oceny zgodności z celami LSR.
4d. Karta oceny wniosku o dofinansowanie na podstawie kryteriów wyboru operacji.
5. Wzór oświadczenia dotyczącego okresu realizacji operacji.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny