close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies


2/2017/G - Inicjatywy lokalne


08.11.2017 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią

ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Numer naboru: 2/2017/G

Numer i nazwa przedsięwzięcia

3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej
i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych

I.          Termin składania wniosków: od 23 listopada 2017 r. do 12 grudnia 2017 r.

II.        Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

III.      Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych, od 5 000 zł do 20 000 zł dofinansowania na pojedynczą operację. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 95% kosztów kwalifikowalnych.

IV.     Zakres tematyczny operacji: Pomoc jest przyznawana w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią (§ 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

V.       Warunki udzielenia wsparcia: zgodnie z opisem w załączniku nr 2.

VI.     Wysokość limitu środków w ramach naboru: 100 000 zł.

* * *

Formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 -2023 LGD Krajna nad Notecią, procedury naboru wniosków o powierzenie grantu, procedury oceny i wyboru grantobiorców, procedury oceny realizacji projektu grantowego, a także załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej: www.lgdkrajna.pl

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura LGD Krajna nad Notecią pod numerem telefonu 666 957 513 lub w biurze w Pobórce Wielkiej 25, 89-340 Białośliwie. 

Wzory wniosków i umów:

  1. Wzór wniosku o powierzenie grantu (z załącznikami)
  2. Wzór wniosku o rozliczenie grantu (z załącznikami)
  3. Wzór umowy o powierzenie grantu

 Obowiązujące procedury:

  1. Procedura naboru wniosków o powierzenie grantów (Załącznik numer 3 do Regulaminu Organizacyjnego Biura LGD)
  2. Procedura oceny i wyboru grantobiorców (Załącznik numer 5 do Regulaminu pracy Rady ds. Wyboru Projektów)
  3. Procedura oceny realizacji projektu grantowego (Załącznik numer 4 do Regulaminu Organizacyjnego Biura LGD)

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny