close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies


10/2020/G - Inwestycje w dziedzictwo lokalne


                                                                                                                                 06.08.2020 r.

             Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią ogłasza nabór

wniosków o powierzenie grantów na realizację zadań służących osiągnięciu

celów projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Numer naboru: 10/2020/G

Numer i nazwa przedsięwzięcia 2.2.2 Inwestycje w dziedzictwo lokalne

I. Termin składania wniosków: od 2 września 2020 r. do 17 września2020 r.

II. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Krajna nad Notecią, Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie, od poniedziałku do

piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika

albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym

w ogłoszeniu.

- w wersji papierowej bezpośrednio w biurze Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Działania Krajna nad Notecią, Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie, w dniach od

poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków,

- w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie

internetowej LGD

(https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=141b0553595cb196&&b=673b40574582aa826e2a5b49e92dd83b)

od dnia rozpoczęcia naboru, do dnia i godziny zakończenia naboru, wskazanym w ogłoszeniu.

Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej

z elektroniczną. Ponadto wersja papierowa musi być trwale spięta, a ponumerowane załączniki muszą być wpięte do skoroszytu lub segregatora.

III. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych, do 18 000 zł dofinansowania na pojedynczą operację. Wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

IV. Zakres tematyczny operacji: Pomoc jest przyznawana w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią (§ 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

V. Szczegółowe założenia projektu grantowego i planowane do realizacji zadania: zgodnie z opisem w załączniku 3.

VI. Warunki udzielenia wsparcia: zgodnie z opisem w załączniku nr 2.

VII. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 300 000,00 zł.

* * *

Formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 -2023 LGD Krajna nad Notecią, procedury naboru wniosków o powierzenie grantu, procedury oceny i wyboru grantobiorców, procedury oceny realizacji projektu grantowego, a także załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej: www.lgdkrajna.pl

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura LGD Krajna nad Notecią pod numerem telefonu 666 957 513 lub w biurze w Pobórce Wielkiej 25, 89-340 Białośliwie.

 

Załączniki do ogłoszenia:

1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

2. Warunki udzielenia wsparcia oraz informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

3. Szczegółowe założenia projektu grantowego LGD.

4. Wzór oferty cenowej

5. Karty oceny:

a. KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU.

b. KARTA OCENY ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z PROW 2014-2020.

c. KARTA OCENY WEDŁUG KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH I LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU.

d. KARTA USTALENIA KWOTY WSPARCIA DLA GRANTU.

6. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych na formularzu udostępnionym przez LGD.

7. Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza(-y) lub współposiadacza (-y) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację zadania, jeżeli zadanie jest realizowane na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.

 

Wzory wniosków i umów:

1. Wzór wniosku o powierzenie grantu (z załącznikami)

2. Wzór wniosku o rozliczenie grantu (z załącznikami)

3. Wzór umowy o powierzenie grantu

 

Obowiązujące procedury:

1. Procedura naboru wniosków o powierzenie grantów (Załącznik numer 3 do Regulaminu Organizacyjnego Biura LGD)

2. Procedura oceny i wyboru grantobiorców (Załącznik numer 5 do Regulaminu pracy Rady ds. Wyboru Projektów)

3. Procedura oceny realizacji projektu grantowego (Załącznik numer 4 do Regulaminu Organizacyjnego Biura LGD)

                                                                                                                                                                                      

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny