close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies


Nabór 18/2020


07.02.2020 r.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią
ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD


Numer naboru: 18/2020


Numer i nazwa przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej
I. Termin składania wniosków: od 25 lutego 2020 r. do 12 marca 2020 r.
II. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
III. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych, do 200 tys. zł dofinansowania na pojedynczą operację. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych.
IV. Zakres tematyczny operacji: Pomoc jest przyznawana w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią przez operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących te operacje (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).
V. Warunki udzielenia wsparcia: zgodnie z opisem w załączniku nr 2.
VI. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 892 005,00 zł.
* * *
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 -2023 LGD Krajna nad Notecią, procedury naboru, oceny oraz wyboru operacji, a także załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej: www.lgdkrajna.pl
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura LGD Krajna nad Notecią pod numerem telefonu 666 957 513 lub w biurze w Pobórce Wielkiej 25, 89-340 Białośliwie.


Załączniki:
1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.
2. Warunki udzielenia wsparcia oraz informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
3. Planowane do osiągnięcia wskaźniki w ramach naboru.
4. Karty oceny:
4a. Karta wstępnej oceny wniosku o dofinansowanie.
4b. Karta oceny wniosku o dofinansowanie pod kątem zgodności z LSR - zgodność z programem PROW 2014-2020.
4c. Karta oceny zgodności z celami LSR.
4d. Karta oceny wniosku o dofinansowanie na podstawie kryteriów wyboru operacji.
5. Wzór oświadczenia dotyczącego okresu realizacji operacji.


 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny