close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies

Władze LGD


Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Lokalnej Grupy Działania. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków LGD należy określanie kluczowych kierunków działania Stowarzyszenia, w tym uchwalanie Lokalnej Strategii Rozwoju i programu działania Lokalnej Grupy Działania, uchwalanie budżetu, zmiana statutu. Najwyższy organ LGD wybiera członków Zarządu i sprawuje nad nimi kontrolę, wybiera również członków Rady ds. Wyboru Projektów i członków Komisji Rewizyjnej, ponadto uchwala regulaminy wewnętrzne tych organów. Walne Zebrania Członków zwoływane jest przez Zarząd jako zebranie zwyczajne lub nadzwyczajne.                                                                                                                              

Zarząd reprezentuje Lokalną Grupę Działania na zewnątrz, kieruje całokształtem działalności organizacji, realizuje uchwały Walnego Zebrania Członków. Do realizacji swych zadań powołuje Biuro LGD.

LGD posiada organ decyzyjny zwany Radą ds. Wyboru Projektów, do której  należy wybór i ocena operacji do dofinansowania.

Do podstawowej kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całości funkcjonowania LGD.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Małgorzata Szcześniak,

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Katarzyna Dzikowicz,

Członek Komisji Rewizyjnej - Natalia Michalska.


 

 

 

 

 

  • https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
    Nasz profil na Facebook
    Notecki Szlak turystyczny