close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies


Tradycje krajeńskie na rzecz aktywnego społeczeństwa


Miło nam poinformować, iż 31.01.2023 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią podpisało z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę na realizację operacji własnej pn. „Tradycje krajeńskie na rzecz aktywnego społeczeństwa”.

Umowa została zawarta w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Celem operacji będzie aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LSR Krajna nad Notecią poprzez realizację wydarzeń w sferze społecznej, kulturalnej i rekreacyjnej.

W ramach planowanej operacji własnej LGD chce zaproponować mieszkańcom wydarzenia o charakterze ponadlokalnym, tak aby zintegrować mieszkańców całego obszaru LSR. Doskonałym tematem jednoczącym mieszkańców jest tradycja i dziedzictwo lokalne – wspólne poczucie tożsamości z miejscem, w którym żyjemy, z kultywowanymi tradycjami oraz ze zwyczajami. W ramach operacji własnej nastąpi zwiększenie wiedzy na temat tego jakie znaczenie ma tradycja dla rozwoju kapitału społecznego. Docelowo nastąpi zwiększenie aktywności mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego.

Niniejsza operacja obejmuje następujące zadania:

1. Organizacja wizyty studyjnej na Podlasie

2. Organizacja dnia aktywności w Wyrzyskiej Kolejce Powiatowej

3. Organizacja festiwalu aktywności społecznej

Cel operacji zostanie osiągnięty w ciągu 2 lat od zawarcia umowy, nie później jednak niż do 30 czerwca 2024 r.

Wskaźniki:

Liczba wydarzeń / imprez - 3 szt.

Liczba podmiotów lokalnych, które otrzymały wsparcie na realizację wydarzenia / imprezy -1 szt.

Liczba osób, które skorzystały z wydarzenia/imprezy - 360 os.

Wartość całkowita dotacji to 99 916,00 zł.

 

 

  • https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
    Nasz profil na Facebook
    Notecki Szlak turystyczny