close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies


Spotkania z tradycją na Krajnie - szkolenia dla mieszkańców


Informujemy, że 24 lipca 2019 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę na realizację operacji własnej pn. „Spotkania z tradycją na Krajnie – szkolenia dla mieszkańców”.

Umowa została zawarta w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Celem operacji będzie aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LSR Krajna nad Notecią poprzez realizację szkoleń.

W ramach operacji zaplanowano łącznie 14  warsztatów:

- warsztaty serowarskie;

- warsztaty tradycyjnego wypieku chleba i robienia masła;

- warsztaty tkackie;

- warsztaty hafciarskie;

- warsztaty szycia;

- warsztaty florystyczne.

Cel operacji zostanie zrealizowany w okresie od podpisania umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, nie później jednak niż 2 lata od podpisania umowy.

Wskaźniki:

Liczba szkoleń – 14 szt.

Liczba osób przeszkolonych - 100 osób.

Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje – 1 szt.

 

Wartość całkowita projektu dla LGD Krajna nad Notecią to 50 581,96 zł

dofinansowanie: 50 000,00 zł.

 

 

.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny