close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies


Projekt współpracy EKO LGD


 

Miło nam poinformować, iż 31.01.2023 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią podpisało z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę na realizację operacji własnej pn. „EKO LGD”.

Umowa została zawarta w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. w zakresie Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z dwiema lokalnymi grupami działania – LGD Czarnoziem na Soli oraz Stowarzyszeniem Dolina Wełny.

Celem operacji będzie podniesienie zaangażowania i świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez utworzenie ekopunktów oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych i promujących świadome postawy ekologiczne.

Projekt polegał będzie na utworzeniu jednolitych u każdego Partnera mobilnych punktów edukacji ekologicznej (ekopunktów) w postaci czujników pomiaru jakości powietrza. Ekopunkty zostaną przekazane do użytkowania instytucjom, które umożliwią w sposób optymalny realizację celu projektu. Zazwyczaj będą to szkoły lub urzędy gmin. Urządzenia będą udostępniane nauczycielom, edukatorom, animatorom do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla mieszkańców, głównie dzieci. Projekt obejmuje także niezbędne szkolenia, które służyć mają przekazaniu informacji o możliwych sposobach wykorzystania urządzeń do celów edukacji ekologicznej.

Ponadto każdy z partnerów zrealizuje zadanie własne. Dla Krajny przewidziano zakup wyposażenia służącego realizacji mobilnych działań edukacyjnych i aktywizacyjnych w zakresie edukacji ekologicznej oraz warsztaty ekologiczne w zakresie pielęgnacji roślin.

Cel operacji zostanie w ciągu 30 miesięcy, nie później jednak niż do 30 czerwca 2024 r.

Wskaźniki:

Liczba szkoleń – 3 szt.

Liczba osób, które przeszkolonych – 60 osób.

Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań – 48 osób.

Wartość całkowita dotacji to 539 543,00 , w tym dla LGD Krajna nad Notecią to 132 520,00 zł.

 

 

 

  • https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
    Nasz profil na Facebook
    Notecki Szlak turystyczny