close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies


Projekt współpracy - Cztery Pory Roku na Krajnie


CEL OGÓLNY PROJEKTU: Promocja potencjału historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru Krajny.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

- odkrywanie nowych zainteresowań oraz ciekawych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, które przyczynią się do pielęgnowania tradycji kulturowych regionu Krajny,

- wzrost zainteresowania lokalnych społeczności własnym regionem,

- zwiększenie aktywności i zaangażowania dzieci i młodzieży w życie społeczno-kulturowe obszaru partnerskich LGD.

 

ZAKRES PROJEKTU:

Zadanie 1 – opracowanie aplikacji mobilnej promującej walory Krajny

Aplikacja ma w sposób atrakcyjny wizualnie oraz kompletny pod względem ilości informacji prezentować walory turystyczne regionu Krajny obszaru partnerskich LGD.

Zakres zadań LGD Krajna nad Notecią będzie polegał na przygotowaniu materiałów do aplikacji z obszaru LGD Krajna nad Notecią.

 

Zadanie 2 – opracowanie Leksykonu Krajny – wspólnego dla obszaru Krajny wydawnictwa zawierającego informacje kulturowe, historyczne i przyrodnicze.

Wydawnictwo stanowić będzie uporządkowany zbiór wiedzy nt. historii, kultury i przyrody Krajny w formie haseł wraz z ich podstawowymi opisami. Wydawnictwo wzbogacone będzie materiałem zdjęciowym. Dodatkowym elementem leksykonu będzie „wkładka dla najmłodszych” w postaci kolorowanki dołączonej do każdego egzemplarza wydawnictwa. LGD Krajna nad Notecią otrzyma 500 egz. leksykonu.

Do zakresu zadań LGD Krajna nad Notecią należy zebranie i opracowanie materiałów do aplikacji z obszaru LGD Krajna nad Notecią,

 

Zadanie 3 – przeprowadzenie kulinarnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacji regionalnej u wszystkich partnerów projektu.

Zadanie to obejmuje realizację warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży połączonych z wymianą doświadczeń pomiędzy partnerami projektu. Grupą docelową jest dzieci i młodzież w wieku szkolnym (szkoły podstawowe i gimnazja) z terenu LGD Krajna nad Notecią.

Zakres zadań LGD Krajna nad Notecią podzielony został na dwa etapy.

W pierwszym LGD Krajna nad Notecią zrealizuje jednodniowe warsztaty kulinarne wprowadzające „Krajna od Kuchni” (5 godzin), a ich uczestnikami będą jedynie dzieci i młodzież z obszaru danej LGD (20 osób). Warsztaty każdorazowo poprzedzone zostaną 1 godz. lekcją muzealną „Poznaj swój region – lekcja muzealna o historii, tradycji i sztuce Krajny”. Warsztaty realizowane przez LGD Krajna nad Notecią realizowane będą w zakresie tematycznym  tradycyjnych potraw i przetworów z owoców i warzyw.

W drugim etapie 5-osobowe grupy uczestniczyć będą w 1 z 4 jednodniowych warsztatów zbiorczych „Krajeńskie Smaki” realizowanych przez poszczególnych partnerów projektu współpracy, które nawiązywały będą odpowiednio do pory roku oraz charakterystycznych dla obszaru danej LGD produktów (wymiana doświadczeń). LGD Krajna nad Notecią zorganizuje warsztaty wspólne w oparciu o tradycyjne potrawy i przetwory z owoców i warzyw. Pozostałe LGD-y zorganizują warsztaty w następujących tematach:

- „Krajeńskie Smaki – jesień” – realizacja na obszarze LGD Krajna Złotowska; motyw przewodni -  produkty, potrawy i przetwory z grzybów i owoców lasu.

- „Krajeńskie Smaki – zima” – realizacja na obszarze Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"; motyw przewodni - produkty i potrawy z gęsiny i karpia.

- „Krajeńskie Smaki – wiosna” – realizacja na obszarze Stowarzyszenia Nasza Krajna; motyw przewodni – produkty i potrawy z dziczyzny.

Warsztaty wspólne zostaną poprzedzone wykładem z zakresu edukacji regionalnej „Tradycje kulinarne Krajny”.

 

Zadanie 4 - "Produkty lokalne Krajny szansą na biznes" - warsztaty dla planujących uruchomienie działalności gastronomicznej/cateringowej.

Głównym celem zadania jest przygotowanie uczestników – grupy wskazanej w LSR jako defaworyzowana ze względu na dostęp do rynku pracy do świadczenia usług gastronomicznych/cateringowych z wykorzystaniem lokalnych zasobów obszaru historycznej Krajny. Zadanie to obejmuje 48 godz. szkolenie praktyczne dla 12 osób z zakresu kreowania produktu lokalnego – 4 zjazdy dwudniowe x 12 osób x 12 godz. na obszarze partnerskich LGD

Do zakresu zadań LGD Krajna nad Notecią należy nadzór i organizacja całości zadania.

 

Zadanie 5 - organizacja wydarzeń promocyjnych nawiązujących do tradycji regionu Krajny.

Po jednym wydarzeniu organizowanym przez każdego z partnerów:

- LGD Krajna Złotowska: „Ksiądz Bolesław Domański – człowiek z Krajny” – seminarium dla mieszkańców obszaru LGD

- Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”: Jarmark Krajeński

- Stowarzyszenie Nasza Krajna: wystawa „Krajeńskie Stoły Wigilijne” w ramach wystawy LGD Krajna nad Notecią we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich przygotowuje stół wigilijny

- LGD Krajna nad Notecią: konkurs Palm Krajeńskich „Wielkanoc na Krajnie”,

Celem wydarzenia będzie przekazanie zwłaszcza najmłodszym mieszkańcom obszaru LGD, wiedzy na temat tradycji wielkanocnych obszaru historycznej Krajny. Konkurs będzie miał formę wydarzenia plenerowego. W ramach zadania wynajęty zostanie skansen (Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią) gdzie zorganizowane zostaną warsztaty wykonywania palm wielkanocnych, prezentacja twórców ludowych i pokaz tradycji wielkanocnych Krajny. Atrakcją dla mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, będzie organizacja konkursu na najpiękniejszą tradycyjną palmę krajeńską.

 

Zadanie 6 – organizacja konferencji podsumowującej projekt.

Zakres zadań LGD Krajna nad Notecią opierać się będzie na organizacji grupy uczestników konferencji.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Okres realizacji: grudzień 2017 – marzec 2019

Podmioty zaangażowane:

Koordynująca LGD - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Partner nr 2 - Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

Partner nr 3 - Stowarzyszenie Nasza Krajna

Partner nr 4 - Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią

 

Łączny budżet projektu: 209 820,71 zł

Budżet LGD Krajna nad Notecią:  55 088,02 zł

 

  • https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
    Nasz profil na Facebook
    Notecki Szlak turystyczny