close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies


Nowe umiejętności szansą na lepsze życie


Nowe umiejętności szansą na lepsze życie – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych(ECDL)

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Pile w ramach działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Projekt realizowany jest na obszarze 2 gmin północnej Wielkopolski: Łobżenica oraz Wyrzysk.

Projekt „Nowe umiejętności szansą na lepsze życie ” wpisuje się w główne pola działalności LGD , zmierzając do podniesienia poziomu wykształcenia osób zamieszkujących KrajnęProjekt zakłada osiągnięcie zarówno rezultatów twardych jak i miękkich. Mierzalnymi rezultatami projektu będą – udział 20 osób  w kursie ECDL i  podniesienie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia będzie uzyskanie stosownych certyfikatów. Zakładane rezultaty miękkie to - wzrost motywacji uczestników do wykorzystania nowych umiejętności w codziennej pracy, zwiększenie zdolności komunikacyjnych co da szansę na wzrost pewności  siebie. Monitorowanie osiągania rezultatów projektu odbywać się będzie przy pomocy ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników GD w trakcie realizacji i na zakończenie udziału w projekcie. Jakość kursów sprawdzana będzie za pomocą wizyt monitoringowych, a uczestnictwo osób w kursach weryfikować będą prowadzący poprzez listy obecności. Osiągnięte rezultaty projektu przyczynią się do zrealizowania celu projektu, jakim jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób. Osiągnięcie zakładanych w projekcie rezultatów zostanie zagwarantowane poprzez dobór odpowiedniej kadry prowadzącej poszczególne kursy(ich przygotowania merytorycznego i doświadczenia w zakresie wykładanego przedmiotu oraz zaangażowania w nauczanie),co z pewnością wpłynie na wysoki poziom wiedzy zdobytej przez uczestników GD w trakcie tych kursów. Ewentualną przeszkodą w realizacji projektu może być rezygnacja uczestników z udziału w  projekcie. W celu wyeliminowania tego ryzyka zostanie stworzona lista rezerwowa uczestników, z której będą oni dokooptowani w razie rezygnacji z listy podstawowej. Zabezpieczy to sprawną i płynną realizację projektu.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  jako partner w projekcie zapewni wysoko wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia zajęć. ODN ma duże doświadczenie w zakresie organizacji szkoleń w tym w zakresie technologii informatycznej i informacyjnej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

 


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny