close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies

LGD Krajna nad Notecią


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią jest partnerstwem trójstronnym złożonym z podmiotów publicznych, przedsiębiorców, organizacji społecznych i mieszkańców. Działalność LGD obejmuje obszar całego powiatu pilskiego. Stowarzyszenie  działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wspiera przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, lokalnych liderów i samorządowców. Promuje turystykę i dziedzictwo lokalne historycznej Krajny, wspiera aktywność mieszkańców, pomaga zmieniać oblicze polskiej wsi.

W 2015 roku LGD opracowało wspólnie z mieszkańcami i podmiotami lokalnymi strategie rozwoju lokalnego, w której wyznaczony jest zakres tematyczny projektów możliwych do sfinansowania. Główne cele strategii to:

1. Wzrost aktywności gospodarczej podmiotów i mieszkańców

2. Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz dziedzictwa lokalnego

3. Wzmocnienie kapitału społecznego i zasobów lokalnych

4. Integracja wewnętrzna obszaru historycznej Krajny

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Krajna nad Notecią na lata 2016 - 2023 została pozytywnie oceniona przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, na jej realizację przyznano kwotę ponad 10 mln zł. Z tych środków będą  realizowane projekty składane m.in. przez gminy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców.

Z pomocy finansowej mogą korzystać osoby i podmioty zamieszkałe bądź posiadające siedzibę lub oddział na terenach wiejskich powiatu pilskiego i w miastach do 20 tys. mieszkańców, tj. w gminach Białośliwie, Łobżenica, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Ujście, Wysoka, Wyrzysk i Szydłowo.

Inicjatorami powstania LGD w rejonie nadnoteckim były władze samorządowe – głównie Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie Karol Jagodziński oraz Burmistrz Gminy Wysoka Marek Madej. W dniu 17 stycznia 2007 r. w miejscowości Wysoka odbyło się intencyjne spotkanie reprezentantów 4 gmin powiatu pilskiego (Wysoka, Miasteczko Krajeńskie, Łobżenica, Wyrzysk) z udziałem doradcy. Zdecydowano wówczas o potrzebie zawiązania Lokalnej Grupy Działania. Następne spotkanie grupy inicjatywnej, poszerzone o przedstawicieli kolejnych dwóch gmin (Białośliwie i Krajenka), odbyło się 20 lutego 2007 r. w Miasteczku Krajeńskim. Celem powstania LGD było budowanie trójsektorowego partnerstwa i umacnianie potencjału społecznego na obszarach wiejskich.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią w latach 2009 – 2015 funkcjonowało na obszarze części powiatów pilskiego i złotowskiego, członkami LGD były: Białośliwie, Krajenka, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Wyrzysk, Wysoka i Złotów (gmina wiejska). Realizowano wówczas Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - PROW 2007-2013. Na rzecz rozwoju i aktywizacji obszarów wiejskich rozdysponowano wówczas ponad 9 mln złotych. Gminy członkowskie LGD wzbogaciły się o nowe obiekty, takie jak: siłowanie zewnętrzne, place zabaw, czy świetlice wiejskie. Wsparcie otrzymały również wydarzenia o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, odbywały się festyny i pikniki, które przyczyniły się do aktywizacji społeczności lokalnej. LGD niejednokrotnie wspierało imprezy wiejskie takie jak dożynki i święta miejscowości. Do głównych zadań Stowarzyszenia należało zbudowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców, kreowanie nowych miejsc pracy  na obszarach wiejskich także polepszania zarządzania lokalnymi zasobami oraz stworzenie możliwości do poprawy warunków i jakości życia na wsi.

W 2013 roku do Stowarzyszenia dołączyła gmina wiejska Kaczory i Powiat Pilski, natomiast w roku 2015 z LGD roku wystąpiły 2 gminy z powiatu złotowskiego, tj. Złotów i Krajenka. Starania o przyłączenie do LGD w 2015 roku rozpoczęło Miasto i Gmina Ujście, które zostało przyjęte. Dla zachowania spójności obszaru i pozostania w strukturach LGD Gminy Szydłowo Stowarzyszenie zaprosiło do współpracy Miasto Piłę, które również zostało członkiem LGD, chociaż obszar Miasta Piły jest wyłączony ze wsparcia finansowego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Obecnie obszarem działania LGD Krajna nad Notecią jest teren całego powiatu pilskiego. Członkami LGD Krajna nad Notecią są gminy: Białośliwie, Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Miasto Piła, Szydłowo, Ujście, Wyrzysk i Wysoka. Partnerem łączącym obszar LGD w jednolitą strukturę jest Powiat Pilski.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny