close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies


Aktywna Krajna dzięki liderkom


.

Informujemy, że 26 października 2021 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę na realizację operacji własnej pn. „Aktywna Krajna dzięki liderkom”.

Umowa została zawarta w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Celem operacji będzie aktywizacja kobiet i wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LSR Krajna nad Notecią poprzez realizację zwiększenie kompetencji miękkich będących narzędziem wykorzystywanym do pracy m.in. w organizacjach lokalnych.

W ramach operacji planuje się zorganizowanie różnorodnych zajęć dla kobiet-działaczek, które poprzez uczestnictwo w tych zajęciach zwiększą poczucie swojej wartości, pobudzą do działania siebie i innych. Zajęcia które zaplanowano w ramach operacji:

- test kompetencji miękkich wraz z indywidualnym omówieniem;

- warsztaty wizerunkowe;

- warsztaty pn. „Jak radzić sobie ze stresem";

- warsztaty wystąpień publicznych;

- spotkanie z księgową;

- spotkanie edukacyjne pn. „Praca w zespole”.

- zajęcia sensoryczno-zielarskie.

Cel operacji zostanie zrealizowany w okresie od podpisania umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, nie później jednak niż 2 lata od podpisania umowy.

Wskaźniki:

Liczba wydarzeń/imprez – 1 szt.

Liczba osób, które skorzystały z wydarzenia/imprezy – 14 osób.

Liczba podmiotów lokalnych, które otrzymały wsparcie na realizację wydarzenia/imprezy – 1 szt.

 

Wartość całkowita projektu dla LGD Krajna nad Notecią to 50 100,00 zł

dofinansowanie: 50 000,00 zł.

.

 

 

  • https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
    Nasz profil na Facebook
    Notecki Szlak turystyczny