A

Zbliża się nabór na odnowę zabytków


Przypominamy, że w II kwartale 2018 roku LGD Krajna nad Notecią będzie prowadzić nabór w zakresie odnowy zabytków.
Dotacja może być przyznana na operacje w zakresie odnawiania lub poprawie stanu zabytkowych obiektów budowlanych, obiektów, eksponatów i pozostałych zabytków kultury materialnej służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków. Operacja musi być zlokalizowana na obszarze wiejskim LSR.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 150 tys. zł, maksymalna intensywność pomocy wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych.

Przypominamy, że do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie wymaganej prawem dokumentacji, takiej jak pozwolenia na budowę, kosztorysy inwestorskie, opinie lub ekspertyzy konserwatorskie itp.

Zachęcamy do kontaktu z biurem i umówienia się na bezpłatne doradztwo!


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny