A

Zaproszenie do udziału w warsztacie refleksyjnym


Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, który jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD. Spotkanie odbędzie się w środę 24 stycznia 2018 roku w godz. 10.00-15.00, ze względów organizacyjnych miejsce zostanie podane po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
Spotkanie będzie miało na celu bieżącą analizę procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Krajna nad Notecią, ocenę dotychczasowych efektów i zmian jakie zaszły na obszarach wiejskich powiatu pilskiego. Tematyka warsztatów jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich, liderów lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców.

W celu zapisania się na spotkanie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny online)
KLIKNIJ LINK: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Na warsztaty można także zgłosić się telefonicznie – 666 957 513.
Zgłoszenia przyjmowane są do 19 stycznia 2018 roku.
Potwierdzenie udziału w warsztatach będzie przekazane w formie elektronicznej wraz z materiałami.


RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW
1. Powitanie.
2. Dyskusja:
a) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
b) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
c) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
d) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
e) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
f) Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
g) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
h) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
3. Aktualizacja LSR i kryteriów wyboru projektów.
4. Przerwa obiadowa.
5. Podsumowanie warsztatów.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny