A

Wyniki oceny formalnej grantów - nabór 8/2019/G


Informujemy, że została zatwierdzona lista wniosków poddanych ocenie formalnej w ramach naboru 8/2019/G - Inicjatywy lokalne (Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych).
Lista w załączeniu. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym zostały przekazane do dalszej oceny.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny