A

Wyniki oceny formalnej grantów


Informujemy, że w dniu 15.01.2019 roku została zatwierdzona lista ocenionych formalnie wniosków o powierzenie grantów. Listę prezentujemy w załączeniu.
Zgodnie z obowiązującą w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” procedurą oceny i wyboru grantobiorców ocena wniosków o powierzenie grantów zakończona opublikowaniem listy rankingowej wniosków o powierzenie grantu dokonywana jest w terminie do 29 stycznia 2019 roku.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny