A

Wyniki naborów 7/2017 i 8/2017


Informujemy, że Rada ds. Wyboru Projektów oceniła wnioski dotyczące przedsięwzięć:

Nabór 7/2017 - 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

nabór 8/2017 - 1.2.1 Wspieranie tworzenia i rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych


Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom. Gratulujemy wyników!

Wnioski, które zostały wybrane, zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Tam nastąpi weryfikacja oceny oraz sprawdzenie poprawności wniosków.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny