A

Wstępne wyniki konsultacji lokalnych kryteriów wyboru


Biuro LGD zebrało i opracowało wszystkie uwagi i zgłoszenia dotyczące lokalnych kryteriów wyboru obowiązujących w ramach organizowanych naborów.
W załączeniu do wiadomości publikujemy:
1. Projekt zestawienia wszystkich lokalnych kryteriów wyboru projektów
2. Zestawienie zgłoszonych uwagi w ramach konsultacji.

Zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami. Do 30 marca 2018 roku można jeszcze zgłaszać uwagi lub wnioski dotyczące wprowadzonych zmian.
Wszystkim osobom, które zgłosiły propozycje zmian kryteriów lokalnych serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.
Informujemy, że kryteria po konsultacjach zostaną zaopiniowane m.in. przez Radę ds. Wyboru Projektów oraz przyjęte przez LGD podczas Walnego Zebrania Członków.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny