close
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, prowadzenia odpowiednich statystyk, a także zapamiętywania preferencji i personalizowania strony w zakresie wyświetlanych treści. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies lub je zablokować. Kontynuując przeglądanie tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookies w Twoim urządzeniu, wyrażasz zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej o plikach cookies
A

Wizyta studyjna PROW zmienia Krajnę


W dniu 26.09.2020 r. odbyła się wizyta studyjna pn. „PROW zmienia Krajnę”. Wizyta studyjna została zorganizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”.

W wizycie wzięło udział 30 mieszkańców naszego powiatu reprezentujących różne sektory. 

Wycieczka była okazją do zapoznania się z projektami, które w ramach otrzymanych dotacji z LGD w ramach PROW zostały zrealizowane na obszarach wiejskich powiatu pilskiego.

Projekt ten miał na celu aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat dobrych praktyk funkcjonujących w naszym rejonie.

Dzięki wizycie studyjnej uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń i podpatrzenia jak można wykorzystać środki, którymi dysponuje Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”.

Pierwszym punktem wizyty była wiata przystankowa wykonana z zabytkowej remizy strażackiej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pobórce Wielkiej. W tym  miejscu przywitała nas Pani Anna Pyda wraz z druhami z OSP Pobórka Wielka, którzy ubrani byli w mundury zakupione również w ramach grantu z LGD. Następnie odwiedziliśmy miejscowego przedsiębiorcę Pana Jarosława Draba, który otrzymał dotację na rozwijanie działalności  gospodarczej, dzięki której zakupił sprzęt i stworzył nowe miejsca pracy.

.

Następnie udaliśmy się do  skateparku w Miasteczku Krajeńskim, gdzie przywitała nas Sekretarz Gminy Pani Anna Chuchla, która opowiedziała  o inwestycji gminnej zrealizowanej dzięki pomocy otrzymanej ze środków LGD. Kolejny przystanek to budynek starej szkoły w Miasteczku Krajeńskim. Tutaj czekali już na nas strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzostowie, którzy poinformowali uczestników o grancie, w ramach którego zakupiono defibrylator. Sprzęt ten został zamontowany na budynku starej szkoły.  

.

Kolejny punkt wyjazdu to Przystań Kajakowa w Dobrzycy. Projekt został zrealizowany przez Gminę Szydłowo. O przedsięwzięciu opowiedziała nam Pani Agnieszka Nakoneczna – pracownica urzędu Gminy Szydłowo. Ta inwestycja zaspokoiła potrzeby społeczne mieszkańców i stworzyła warunki do propagowania aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży – powiedział Wójt Szydłowa Pan Tobiasz Wiesiołek. Z Dobrzycy wyruszyliśmy do Piły.

.

W Pile przywitała nas Pani Dorota Lewandowska, która w ramach premii w wysokości  50.000 zł zakupiła  hafciarkę i otworzyła działalność polegającą na sprzedaży artykułów zdobionych metodą haftu komputerowego. Obecnie projekt jest już rozliczony a Pani Lewandowska w związku ze stale rosnącą ilością zamówień musiała zakupić jeszcze jedną hafciarkę i przeniosła działalność z Szydłowa do większego lokalu w Pile.

Kolejny punkt naszego wyjazdu to Pokrzywnica, w której przy udziale środków z LGD Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki  Bożej Nieustającej Pomocy odnowiła dzwony kościoła a także odtworzono zegar. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gądek, Kłoda i Pokrzywnica natomiast poprawiła estetykę terenu wokół kościoła. W oby dwóch przypadkach koordynacją zajmowała się Pani Elżbieta Kliber.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruszewo to kolejne miejsce, które znalazło się na trasie naszej wizyty. Tam odwiedziliśmy Panią Joannę Banach, która w ramach dotacji utworzyła Inkubator przetwórstwa lokalnego. To obiekt z urządzeniami przeznaczonymi dla drobnych przetwórców produktów rolnych, firm cateringowych czy rolników, którzy mogą przygotować i przetwarzać swoje produkty w dobrze wyposażonych i przygotowanych do tego celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, pomieszczeniach. Tutaj zjedliśmy obiad, który był przygotowywany na bazie produktów lokalnych kupowanych od miejscowych rolników i przedsiębiorców. W Kruszewie zobaczyliśmy jeszcze zrealizowany przez Gminę Ujście projekt zakupu i montażu trybun na boisku piłkarskim a także ścieżkę rowerową,  która dzięki dofinansowaniu  powstała w Gminie a której inwestorem był Powiat Pilski.

.

Bardzo miłe wrażenie zrobiła na nas Dolina Aniołów w Chrustowie, w której w ramach grantu powstał piec chlebowy z wędzarnią. Pani Magdalena Głowska zadbała o klimatyczny nastrój i uraczyła uczestników kawą i pysznymi wypiekami własnej roboty.

.

Ostatnim punktem naszego wyjazdu była Gmina Łobżenica. W Górce Klasztornej w Domu Pielgrzyma przywitał nas Pan Józef Lewandowski Zastępca Burmistrza Łobżenicy. Po przywitaniu Pani Ewa Dmochewicz zaprosiła uczestników do wysłuchania koncertu, który przygotowali dla nas śpiewacze z Chóru Magnificat. Towarzystwo  Śpiewaczy Magnificat pozyskało środki z LGD na zakup pianina,  dzięki  czemu koncerty dostarczają widzom jeszcze więcej emocji. W Gminie Łobżenica grant na zakup umundurowania pozyskali także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dźwiersznie,  którzy dostojnie prezentowali się w nich podczas koncertu. 18 000 zł na zakup strojów i rekwizytów średniowiecznych pozyskało także Stowarzyszenie Formacja Dźwierszno.

.

Na zakończenie Pan Włodzimierz Paprocki przygotował dla nas poczęstunek składający się z zupy ułańskiej, deski wędlin i racuchów.

Uczestnictwo w wizycie studyjnej wpłynęło bezpośrednio na integrację mieszkańców różnych grup społecznych. Poprzez wizytę uczestnicy zapoznali się z dobrymi praktykami funkcjonującymi na terenie powiatu pilskiego. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami i w przyszłości będą mogli część pomysłów przenieść na „swoje podwórko”, w którym prowadzą swoją aktywność gospodarczą, społeczną i zawodową. W ramach wydarzenia powstała broszurka, którą Państwu prezentujemy w załączeniu.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny