A

Warsztat refleksyjny


W dniu 25 stycznia br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie odbył się warsztat refleksyjny, którego moderatorem był Ireneusz Krupka.

Warsztat ten jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD, dlatego spotkanie miało na celu bieżącą analizę procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Krajna nad Notecią, ocenę dotychczasowych efektów i zmian, jakie zaszły na obszarach wiejskich powiatu pilskiego.

Tematyka warsztatów skierowana była do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich, liderów lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w dyskusji oraz konstruktywne uwagi dotyczące naszych działań.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny