A

Walne Zebranie Członków przyjęło sprawozdanie z działalności LGD za 2017 r.


W dniu 18 kwietnia 2018 r. w Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórce Wielkiej odbyło się Walne Zebranie Członków LGD.

Członkowie LGD jednogłośnie przyjęli sprawozdanie za ubiegły rok i udzielili zarządowi absolutorium. Podjęli także uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2018r.

Podczas zebrania uzupełniono skład Zarządu i Rady ds. Wyboru Projektów.

Nowym członkiem Zarządu został Pan Jacek Bogusławski, natomiast na członka Rady ds. Wyboru Projektów wybrano Pana Marcina Stańczyka.

Poniżej kilka zdjęć z WZC.

.

.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny