A

Uwagi i propozycje do zmiany LSR


Informujemy, że w wyniku konsultacji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju do biura LGD wpłynęły uwagi i propozycje zmian. Publikujemy zestawienie uwag w załączniku. Prosimy o zgłaszanie ewentualnych innych uwag lub propozycji w terminie do 27 sierpnia 2019 r. Prosimy o przekazywanie uwag na adres e-mail .


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny