A

Umów się na doradztwo


Przypominamy, że pracownicy biura LGD świadczą nieodpłatne doradztwo na rzecz wnioskodawcy. Podczas takiego spotkania otrzymają Państwo informacje na interesujące zagadnienia, dotyczące m.in. aktualnych naborów, kryteriów wyboru operacji a także zasad wypełniania wniosków. Szczegółowe zasady udzielanego doradztwa znajdą Państwo tutaj.

Zachęcamy do skorzystania z tej uslugi, gdyż doradztwo trwające przynajmniej 1 godzinę, świadczone w trakcie naboru wniosków, przed dniem złożenia tego wniosku jest dodatkowo punktowane.

Serdecznie zapraszamy.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny