A

Szkolenia Granty


Zapraszamy do udziału w warsztatach z przygotowania wniosków grantowych.

Warsztaty skierowane są wyłącznie do organizacji pozarządowych - w tym stowarzyszeń, klubów sportowych i fundacji - działających (posiadających siedzibę lub oddział) na obszarach wiejskich powiatu pilskiego (powiat pilski z wyłączeniem Miasta Piły). Szkolenie kierowane jest w szczególności do osób odpowiedzialnych za napisanie i rozliczenie wniosku.

Wymiar warsztatów: 2 dni x 4 godz. dydaktyczne zajęć, łącznie 8 godz. dydaktycznych.

Terminy zajęć:

  • Piła: 10.09.2018 i 13.09.2018 w godzinach 16.00 – 19.30
  • Pobórka Wielka: 11.09.2018, 14.09.2018 w godzinach 16.00 – 19.30

Serdecznie zapraszamy do składania zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz.

Informujemy, że w pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia od członków LGD. W przypadku wolnych miejsc przyjmowane będą kandydatury z innych organizacji. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłaszanie max 1 osoby.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 6 września br.

 


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny