A

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE GRANTÓW


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym  dotyczącym naboru wniosków grantowych w ramach przedsięwzięcia: 
- 2.2.2 Inwestycje w dziedzictwo lokalne;
3.2.1 Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych;
3.3.1 Inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

Spotkania odbędą się:

W Grabównie - 06 maja 2019 r. - Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz do dnia 05 maja 2019 r

W Pobórce Wielkiej - 09 maja 2019 r. - Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz do dnia 07 maja 2019 r.

W Pile - 16 maja 2019 r. - Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz do dnia 13 maja 2019 r. 


Dokładna lokalizacja sali jest uzależniona od ilości zgłoszeń.

Spotkanie skierowane jest wyłącznie do organizacji pozarządowych - w tym stowarzyszeń, klubów sportowych i fundacji - działających (posiadających siedzibę lub oddział) na obszarach wiejskich powiatu pilskiego (powiat pilski z wyłączeniem Miasta Piły), a w szczególności do osób odpowiedzialnych za napisanie i rozliczenie wniosku.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń!

 


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny