A

Propozycje zmian kryteriów wyboru operacji


Do 12 listopada biuro LGD przyjmowało zgłoszenia dotyczące zmian w kryteriach wyboru operacji. W załączniku przedstawiamy propozycje zmian. Informujemy, iż nadal można zgłaszać wnioski, uwagi i propozycje do LSR. Można także przekazywać komentarze dotyczące propozycji zmian.

Prosimy o ich przekazywanie do 20 listopada 2019 roku na adres mailowy .


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny