A

Propozycje zmian LSR


Do 12 listopada biuro LGD przyjmowało zgłoszenia dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. W załączniku przedstawiamy propozycje zmian.
Informujemy, iż nadal można zgłaszać wnioski, uwagi i propozycje do LSR. Prosimy o ich przekazywanie do 18 listopada 2019 roku na adres mailowy .


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny