A

Projekt współpracy - Cztery Pory Roku na Krajnie


Dnia 8 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisany został projekt współpracy pn. „Cztery Pory Roku na Krajnie”.

Projekt zakłada podjęcie wspólnych działań przez partnerskie LGD położone w obszarze historycznej Krajny. Zaangażowane podmioty to:

  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska
  • Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
  • Stowarzyszenie „Nasza Krajna”
  • Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”

 Projekt skupiał się będzie na działaniach ukierunkowanych w szczególności na promocję walorów oraz potencjału historycznego, kulturowego i przyrodniczego tego regionu wśród najmłodszych mieszkańców partnerskich LGD (leksykon Krajny, kulinarne zajęcia edukacyjne) jednakże obejmuje również działania skierowane do ogółu mieszkańców obszaru, w tym wykorzystujących lokalny potencjał jako pomysł na własny biznes, a także turystów coraz liczniej odwiedzających obszar (warsztaty przygotowujące do działalności gastronomicznej/cateringowej, aplikacja mobilna walorów Krajny, wydarzenia promocyjne, konferencja podsumowująca).

Aplikacja mobilna walorów Krajny oraz wydawnictwo w postaci „Leksykonu Krajny” będą miały charakter nowatorski na obszarze wszystkich partnerskich LGD, dodatkowo leksykon będzie jedynym tego typu wydawnictwem w kraju, co niewątpliwie świadczy o innowacyjnym charakterze projektu współpracy. 

Realizacja tego projektu rozpoczęła się 16 grudnia 2017 w Sępólnie Krajeńskim wystawą "Krajeńskich Stołów Wigilijnych". Podczas wydarzenia uczestniczyło 9 różnych podmiotów, w tym KGW z Pobórki Wielkiej. Wystawie tradycyjnych krajeńskich stołów wigilijnych połączonej z degustacją lokalnych produktów charakterystycznych dla Świąt Bożego Narodzenia towarzyszyła prezentacja ozdób i stroików świątecznych wykonanych przez lokalnych twórców.

Poniżej fotorelacja z pierwszego wydarzenia.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny