A

Najciekawsze projekty - publikacja o dobrych praktykach


W celu promocji działań LGD opracowana została publikacja "Projekt, dotacja, realizacja. Najciekawsze projekty dofinansowane w latach 2016-2018. Zachęcamy do lektury.

W 2015 roku, tworząc nową strategię na lata 2016-2023 nie wiedzieliśmy, że będzie ona tak dobra i otrzyma wysokie noty zajmując 2 miejsce w województwie wielkopolskim i uzyskując 8 mln zł na rozwój obszarów wiejskich powiatu pilskiego.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią opiera swoje działania przede wszystkim na realizacji celów ogólnych, zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju, w 4 obszarach: gospodarka, turystyka i dziedzictwo lokalne, kapitał społeczny, promocja obszaru. W tym zakresie współpracuje i finansowo wspiera firmy i osoby planujące założyć działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, podmioty działające w zakresie kultury i dziedzictwa lokalnego, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
Minęły niecałe 3 lata realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Już są pierwsze efekty Naszej wspólnej pracy!
Znaleźliśmy się w gronie tych lokalnych grup działania, które zrealizowały zaplanowane wskaźniki  na najwyższym poziomie.
Według stanu na dzień 31.12.2018 roku wartość środków finansowych na realizację projektów wybranych przez Radę ds. Wyboru Projektów wyniosła 6.205.644,00 zł. Podpisano umowy na kwotę 3.212.401,00 zł. Jednocześnie zaplanowane wskaźniki zostały zrealizowane w 92 %.
Nie byłoby to możliwe bez ogromnej pomocy i zaangażowaniu pracowników biura LGD, członków Rady ds. Wyboru Projektów, władz i pracowników jednostek sektora finansów publicznych, a także mieszkańców, przedsiębiorców oraz lokalnych społeczników. To dzięki pomysłom, które znalazły się w złożonych wnioskach, możliwe było dokonanie najlepszych wyborów i osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.
Podziękowania również przekazujemy pracownikom Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu za bardzo dobrą współpracę i opiekę, którą nas otoczyli.

Składamy na Państwa ręce publikację zawierającą najciekawsze zrealizowane projekty. Uważamy, że te działania są ważne dla rozwoju społeczności lokalnej i prezentujemy je jako wzór do naśladowania. Liczymy, że będą one inspiracją dla Państwa i dzięki nim powstaną kolejne ciekawe i innowacyjne pomysły oraz inicjatywy.

Z poważaniem
Karol Jagodziński
Prezes Zarządu LGD

Zachęcamy do przeczytania publikacji prezentującej najciekawsze zrealizowane projekty w latach 2016-2018 w ramach LSR.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny