A

NABORY WNIOSKÓW NA GRANTY!


Lokalna Grupa Działania "Krajna nad Notecią" uprzejmie informuje o możliwości otrzymania grantu w wysokości do 18.000 zł na: dziedzictwo lokalne, inicjatywy lokalne oraz inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne. 

Wnioski można składać w biurze LGD od 14 maja 2019 r. do 05 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje o naborach znajdą Państwo klikając w poniższe linki:

NABÓR 7/2019/G - Inwestycje w dziedzictwo lokalne

NABÓR 8/2019/G - Inicjatywy lokalne w sferze społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej 
i prozdrowotnej ukierunkowane na wzmocnienie aktywności mieszkańców i włączenie osób z grup defaworyzowanych

NABÓR 9/2019/G - Inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny