A

Konsultacje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią rozpoczęło działania zmierzające do aktualizacji Lokalnej Strategii Wyboru.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią wynika z aktualizacji dotychczas wykonanego budżetu i wskaźników (LSR)

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach aktualizacji LSR i zgłaszania uwag dotyczących przedsiewzięć ujętych w LSR.
W szczególności zachęcamy do zgłaszania uwag dotyczących przewidzianych kwot wsparcia, realizowanych wskaźników, zakresów tematycznych objętych wsparciem. Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu.

Prosimy o przekazywanie uwag na adres e-mail

Termin na przekazywanie uwag i propozycji do aktualizacji LSR i zmiany kryteriów upływa w dniu 19.08.2019 r.

Zachęcamy do uczestniczenia w spotkaniach i konferencjach organizowanych i współorganizowanych przez LGD Krajna nad Notecią, podczas których można prowadzić konsultacje dotyczące zmiany kryteriów. O spotkaniach konsultacyjnych będziemy informować na bieżąco.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny