A

Informacja o złożonych wnioskach na granty


W piątek 30 listopada 2018 roku zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o dofinansowanie. Nabór dotyczył wniosków o powierzenie grantów w tematyce: dziedzictwo lokalne, inicjatywy lokalne oraz inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne.

W terminie naboru do biura Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią wpłynęło 19 wniosków
Wysokość wnioskowanych środków: 279 247,17 zł.
Informujemy, iż wyniki oceny wniosków przez Radę ds. Wyboru Projektów zostaną opublikowane na stronie internetowej nie później niż 30 stycznia 2019 roku.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny