A

Informacja o złożonych wnioskach na granty


We wtorek 12 grudnia 2017 roku zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o dofinansowanie. Nabór dotyczył wniosków o powierzenie grantów w tematyce: dziedzictwo lokalne, inicjatywy lokalne oraz inicjatywy szkoleniowo-edukacyjne.

W terminie naboru do biura Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią wpłynęło 11 wniosków
Wysokość wnioskowanych środków: 166.357,53 zł.
Informujemy, iż wyniki oceny wniosków przez Radę ds. Wyboru Projektów zostaną opublikowane na stronie internetowej nie później niż 10 lutego 2018 roku.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny