A

Informacja o złożonych wnioskach


W czwartek 29 sierpnia 2019 roku zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o dofinansowanie na podejmowanie działalnosci gospodarczej.

W wyznaczonym terminie naboru do biura Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią wpłynęło 15 wniosków

Wysokość wnioskowanych środków: 750.000,00 zł.


Informujemy, iż wyniki oceny wniosków przez Radę ds. Wyboru Projektów zostaną opublikowane na stronie internetowej nie później niż 28 października 2019 roku.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny