A

Informacja o złożonych wnioskach w ramach naboru 9/2018


W środę 17 stycznia 2018 roku zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o dofinansowanie. Nabór dotyczył udzielenia wsparcia na podejmowanie działalności gospodarczej.
W terminie naboru do biura Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią wpłynęło 16 wniosków

Informujemy, iż wyniki oceny wniosków przez Radę ds. Wyboru Projektów zostaną opublikowane na stronie internetowej nie później niż 10 marca 2018 roku.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny