A

Informacja o złożonych wnioskach


W odpowiedzi na konkurs "Aktywnie na Krajnie" do biura LGD wpłynęło 25 wniosków z wszystkich 8 gmin wiejskich. Łączna wartość wnioskowanych środków wyniosła  49 225,00 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom i grupom nieformalnym za mobilizację i aktywność. Zgodnie z regulaminem konkursu obecnie trwa ocena formalna. Wnioski spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej przez komisję powołaną przez Zarząd LGD. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej LGD nie później niż 28 kwietnia 2017 roku.
W załączeniu publikujemy zestawienie złożonych wniosków.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Zielone Szlaki Doliny Noteci
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny