A

Informacja o Walnym Zebraniu Członków LGD Krajna nad Notecią


Informujemy, że w czwartek 05 września 2019 roku o godz. 12.00 w Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórce Wielkiej odbędzie się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków LGD Krajna nad Notecią.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do wprowadzania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Rady ds. Wyboru Projektów.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do wprowadzania zmian w Regulaminie Pracy Rady ds. Wyboru Projektów.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LGD.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyborów Prezesa Zarządu.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyborów Członków Zarządu.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
14. Sprawy różne.

 

Projekty uchwał wraz z załącznikami zostaną umieszczone na stronie internetowej www.lgdkrajna.pl.

Z poważaniem

(-) Karol Jagodziński
Prezes Zarządu LGD


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFeyv0OWVVsj_YQJGNuX_G0lcltvg7GAOKahKPeM_RlccMA/viewform?c=0&w=1
Nasz profil na Facebook
Notecki Szlak turystyczny